Święto Niepodległości – wizyta przy obelisku – Gr. V

10.11.2020


W przeddzień Święta Niepodległości przedszkolaki odwiedziły obelisk, który powstał w hołdzie żołnierzom inwalidom z wojen. Obelisk przypomina o osobach, które ojczyźnie poświęciły to co najcenniejsze, swoje zdrowie. Dzieci zapaliły znicze i umieściły biało- czerwone chorągiewki okazując szacunek dla bohaterów wojennych, którzy walczyli o naszą wolność. Chwile zadumy uświetniło spotkanie z panem Eugeniuszem Michałem Andrzejewskim – Prezesem Zarządu Okręgowego Związku Inwalidów Wojennych RP w Bydgoszczy.