Program Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas – Gr. V

19.02.2021


Dzieci wzbogaciły wiedzę na temat szkodliwości palenia papierosów. Poprzez cykl zajęć edukacyjnych  zwiększyły wiedzę o szkodliwości dymu. Poznały znaczenie słowa „smog”, oraz dowiedziały się jak wpływa wdychanie zanieczyszczonego powietrza na zdrowie człowieka. Rozmawiały na temat źródeł dymu analizując treść plansz i zdjęć. Oglądały dołączoną do programu prezentację multimedialną na temat źródeł dymów oraz film edukacyjny „Czyste powietrze”. Rozmawiały dlaczego dymią samochody, fabryki, kominy.  Wysłuchały opowiadania Oldrich Syrovatka  „O kominie który przestał dymić”. Wykonały prace plastyczne przedstawiające bohatera programu – Dinusia oraz znaczki „Zakaz palenia”.

« 1 z 2 »