Bezpieczna droga do przedszkola – Gr. IV

21.09.2020


Sześciolatki uczyły się maszerować chodnikiem w zwartej kolumnie. Obserwowały ruch pieszych i pojazdów oraz napotkane znaki drogowe. Wyszukiwały na ilustracjach sytuacje napotkane na ulicy. Opowiadały o bezpiecznym podróżowaniu samochodem oraz oceniały niebezpieczne zachowania.