Projekt edukacyjno-artystyczny „Z suszą walczymy i wody nie tracimy!”- Gr. III

Pięciolatki zostały zaproszone do realizacji grantu ekologicznego Przedszkola nr 80. Dotyczył on problematyki suszy. Podczas zajęć edukacyjnych dzieci uświadomiły sobie jak istotne jest dbanie o wodę, ale również o środowisko. Realizacja projektu obejmowała m.in. wspólne wykonanie „Kodeksu strażnika ekokultury”, wykonanie eksperymentów, zasadzenie kwiatów odpornych na suszę, a także roślin hydrofitowych, zapoznanie z treścią filmów edukacyjnych nawiązującymi do efektu cieplarnianego, czy też wykonanie gry o tematyce ekologicznej. Zwieńczeniem projektu był udział dzieci w konkursie plastycznym pt. „Głos dziecka w walce o środowisko” mający na celu promowanie zachowań proekologicznych.