Zajęcia w ramach Grantu ekologicznego „Chronimy zwierzęta w mieście” w Ogrodzie Botanicznym przy UKW – Gr. IV

Na zajęciach edukacyjnych pt. „Od gniazda do stada” sześciolatki powitała pani Monika Wójcik-Musiał. Podczas zwiedzania ogrodu przedszkolaki  dowiedziały się, że można w nim zaobserwować ponad 60 gatunków różnych ptaków. Część z nich to gatunki lęgowe, które co roku zakładają w ogrodzie gniazda i tutaj wychowują swoje pisklęta. Pozostałe gatunki wykorzystują ogród jako miejsce odpoczynku, a ogrodowe rośliny stanowią dla nich doskonałą i różnorodną bazę pokarmową, dostępną przez cały rok. Oprócz naturalnych dziupli, z których korzystają gatunki zwane dziuplakami,  w ogrodzie wywieszonych zostało 30 budek lęgowych, w których ptaki co roku wyprowadzają lęgi. Z budek korzystają m. in. bogatki, modraszki, mazurki, szpaki kowaliki. Oprócz budek lęgowych dla ptaków dzieci widziały schroniska dla nietoperzy oraz budki dla wiewiórek. Gatunki, które nie lęgną się w budkach i dziuplach, znajdują tu miejsca na założenie gniazda w koronach drzew i krzewów. Są to np. zięby, kapturki, kwiczoły, kosy, grubodzioby, sójki i grzywacze. Dzieci podczas wycieczki obserwowały i wąchały różne gatunki roślin: miętę, melisę, kocimiętkę. Podziwiały też znajdujące się na terenie ogrodu Pomniki Przyrody. Obserwowały kaczkę Krzyżówkę, która wiła sobie gniazdo na wodzie. Na zakończenie zajęć każde dziecko otrzymało dwie zakładki. Pierwsza z nich przedstawiała ssaki zamieszkujące w Ogrodzie Botanicznym, druga ptaki. Była to niezapomniana przygoda z przyrodą.

« z 2 »