Spotkanie z Gwiazdorem – Gr. I-V

Wszystkie dzieci juΕΌ od samego rana wyglΔ…daΕ‚y Gwiazdora. Kiedy siΔ™ pojawiΕ‚, bardzo siΔ™ ucieszyΕ‚y. KaΕΌdy przedszkolak otrzymaΕ‚ od niego piΔ™kny prezent.