Udział w zajęciach lekcyjnych w klasie pierwszej – Gr. IV

Sześciolatki wzięły udział w lekcji przyrodniczo-plastycznej w Szkole Podstawowej nr 20. Pani Mariola przeczytała wiersz pt. „Żaba”, a następie zadawała pytania dotyczące jego treści. Dzieci poznały kilka ciekawostek na temat życia żab. Wspólnie z pierwszoklasistami wykonały żabki techniką origami. Dziękujemy Pani Marioli za zaproszenie.