Zajęcia edukacyjne „Jestem Polką i Polakiem” – Gr. I – V

Rocznica wejścia Polski do Unii Europejskiej, Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej i Święto Konstytucji 3 Maja były okazją do kształtowania postaw patriotycznych. Dzieci poznały symbole narodowe, stroje ludowe, oglądały prezentacje multimedialną, śpiewały piosenki: „Jestem sobie Polak mały”, „Jesteśmy Polką i Polakiem”. Opowiadały historyjkę obrazkową pt. „Szanuj flagę”. Recytowały wiersz Cz. Janczarskiego ,,Barwy Ojczyste” oraz wysłuchały wiersza pt. „Unia Europejska”. Dowiedziały się że do Unii Europejskiej należy 28 państw, a hymnem jest „Oda do Radości”. Flaga ma kolor niebieski i jest na niej 12 gwiazd. Stolicą jest miasto Bruksela znajdujące się w Belgii. Wykonały z różnych materiałów prace plastyczne związane z symbolami narodowymi oraz unijnymi. Przemaszerowały z flagami i kwiatkami w kolorach flagi uliczkami dookoła naszego przedszkola. Podczas wszystkich zajęć przedszkolaki rozwijały szacunek do symboli narodowych, oraz przywiązanie do swojego ojczystego kraju.

« z 3 »