Udział w akcji „Sprzątanie świata” – Gr. IV

W tematykę tegorocznej akcji wprowadził dzieci bohater książki autorstwa J. Sieka – Bydguś. Sześciolatki dowiedziały się, w jaki sposób troszczył się on o czystość naszego miasta. Pilnował, aby ludzie segregowali śmieci i wkładali je do odpowiednich pojemników. Wymieniły różne sposoby dbania o naszą planetę. Nazwały odpady niebezpieczne, które należy składować w odpowiednich pojemnikach lub miejscach. Prześledziły etapy recyklingu przedmiotów z papieru, szkła, plastiku i metalu, którego końcowym efektem są nowe przedmioty. Dokonały segregacji zgromadzonych śmieci do odpowiedniego koloru worków. Poznały ekologiczne zasady, dzięki którym dziecko je przestrzegające może nazywać się Małym Ekologiem. Wyszły na skwer A. Brończyka, posprzątać pozostawione tam śmieci. Po powrocie wykonały zadania w kartach pracy. Łączyły śmieci z odpowiednimi kolorami pojemników oraz wycinały i układały historyjkę obrazkową.

« z 2 »