Zajęcia edukacyjne „Bezpieczni na drodze”- Gr. V

Pięcio i sześciolatki utrwalały zasady bezpiecznego poruszania się po drodze. Rozpoznawały znaki, klasyfikowały je ze względu na kształt oraz dzieliły na znaki ostrzegawcze, nakazu, zakazu, informacyjne. W trakcie zajęć słuchały utworów literackich, dzięki którym poznawały zagrożenia wynikające z niewłaściwego zachowania się na ulicy. Pracowały w grupach układając znaki drogowe pocięte na kawałki. Podczas wycieczki na skrzyżowanie uczyły się prawidłowo przechodzić przez ulicę na przejściu dla pieszych. Zwracały szczególną uwagę na napotkane znaki. Obserwowały zachowanie pieszych i pojazdów oraz przechodziły na drugą stronę ulicy z pomocą „Stopka”.