Wycieczka do Filharmonii Pomorskiej – Gr. II, IV

Podczas koncertu pt. „Myślnik i wszystko milknie”, dzieci dowiedziały się, że rytm to następstwo dźwięków w czasie. Rytmem są następujące po sobie pory roku, dnia i nocy, ludzki oddech (wdech, wydech), chód człowieka (prawa noga, lewa noga). W muzyce melodia nie może istnieć bez rytmu. To on kształtuje każdy utwór muzyczny. Podczas recytacji wyliczanek: o babie, która siała mak, smerfach i ślimaku, dzieci zaobserwowały, że wypowiadane sylaby mają różną długość. W muzyce długość dźwięku wyznaczają wartości muzyczne: cała nuta, pół nuta, ćwierć nuta, ósemka i szestnastka. Podczas zabawy z użyciem werbla przedszkolaki dowiedziały się jak długo trwa każda nuta i na ile się ją liczy. Wspólnie z prowadzącą wyklaskiwały wartości poszczególnych nut. Poznały znaczenie pauzy w muzyce. Wysłuchały bajki o koniku, która wzbogacona była odgłosami instrumentów perkusyjnych: niemelodycznych (werblem, trójkątem, marakasami, bum, bum rurkami) oraz melodycznych (dzwonkami, ksylofonem). Prowadząca zwróciła uwagę, że dźwięki można znaleźć wszędzie. Na dowód tego artyści zagrali na krzesłach oraz tekturowych kubeczkach służących do picia. Na zakończenie muzycy zaprezentowali utwór podczas którego tupali, klaskali, uderzali dłońmi w różne części ciała i wypowiadali różne sylaby. Przedszkolakom bardzo spodobały się przedstawione sposoby wydobywania dźwięków. Przekonały się, że muzyka może być wszędzie.