Wycieczka do Muzeum Wojsk Lądowych „Co żołnierz nosi w plecaku?”- Gr I

Dzieci czteroletnie uczestniczyły w prezentacji połączonej z pokazem elementów umundurowania i wyposażenia polskiego żołnierza. Pan Jakub Miechowiecki – pracownik Muzeum Wojsk Lądowych, rozpakowywał z dziećmi plecak, w którym znajdowały się różne przedmioty: chlebak, przybornik do golenia, zapałki, suchary do jedzenia znane już w Starożytności. Szczególnie zainteresował przedszkolaków kompas wskazujący kierunki świata: wschód, zachód, północ i południe. Był także gwizdek, scyzoryk z otwieraczem do puszek, bandaż i kompres, służące do osobistego opatrunku oraz lorneta. Godne zainteresowania były farby do kamuflażu: zielona w lesie, czarna w nocy i biała zimą. Przedszkolaki dowiedziały się, że z żołnierskiego płaszcza można szybko zrobić namiot oraz do czego służy maska przeciwgazowa. Dzięki temu spotkaniu dzieci w bardzo ciekawy i przystępny sposób dowiedziały się, ile jest rzeczy, które są niezbędne i potrzebne żołnierzowi podczas wykonywania służby. Na ekspozycji plenerowej Muzeum dzieci oglądały bogatą kolekcję ciężkiego sprzętu wojskowego: armaty przeciwpancerne oraz czołgi. To była bardzo ciekawa lekcja muzealna.