Akcja „Sprzątanie Świata” Gr. I – V

23.09.2019


Tegoroczna akcja przebiegała pod hasłem: „Nie śmiecimy, sprzątamy, zmieniamy”. Nasze przedszkolaki z dużym zaangażowaniem włączyły się do akcji. W salach odbywały się pogadanki na temat konieczności segregowania śmieci. Dzieci dowiedziały się, że niektóre odpady można ponownie przetworzyć, dlatego nie należy ich wrzucać do jednego i tego samego pojemnika. Segregowały śmieci odpowiednio do żółtych lub zielonych pojemników. Słuchały wierszy i opowiadań na temat dbania o czystość środowiska naturalnego. Oglądały foldery oraz książki propagujące postawy proekologiczne. Tworzyły makiety, konstruowały z klocków oraz nakrętek. Wykorzystały także nakrętki do tworzenia i przeliczania zbiorów. Swoją wiedzę wykorzystały podczas zbierania śmieci na pobliskich skwerach, placach zabaw i parkach. Ilość zebranych śmieci oburzyła niektóre dzieci. Stwierdziły, że każdy powinien dbać o czystość naszej planety i wrzucać śmieci do kosza.

« z 3 »