Międzynarodowy Dzień Białej Laski – z Gr. IV

17.10.2019


Zajęcia w Galerii Handlowej Focus zorganizował Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. L. Braille’a oraz Stowarzyszenie Visus Supremus. Pięcio- i sześciolatki uczestniczyły w zajęciach integracyjnych z osobami niewidomymi i słabowidzącymi. Dzieci poznały sposoby poruszania  się niewidomych z psem przewodnikiem, z białą laską oraz przy pomocy ludzi.Przedszkolaki próbowały z zasłoniętymi oczami zapinać guziki i inne zapięcia, rozpoznać dotykiem figury geometrycznych, rozróżnić faktury materiałów i połączyć je w pary, z pudełek akustycznych i usłyszeć dwa jednakowe. Budowały wieżę z klocków, przewlekały sznurowadła przez otwory, nawlekały koraliki na sznurek. Dzieci dowiedziały się jak niewidomi rozpoznają pieniądze, jak nalewają wrzątek do szklanki , jak odczytują godzinę na zegarku dla osób niewidomych, jak figur w specjalnych szachach. Dzieci poznawały i odtwarzały je bez udziału wzroku. Obserwowały pisanie na maszynie pismem  Braille’a oraz śledzenie palcami tekstu w książkach. Słuchały jak czyta osoba niewidoma. Rozmawiały z uczennicą, jak uczyła się czytać i czy było to trudne. Osoby prowadzące jak najdokładniej i najciekawiej przekazały wiedzę o potrzebach i możliwościach osób niewidomych i słabo widzących, o zabawkach i urządzeniach ułatwiających ich edukację i funkcjonowanie w życiu codziennym. Integracyjne spotkanie w bezpośrednim kontakcie z nauczycielami i uczniami z ośrodka pozwoliło przedszkolakom zrozumieć ograniczenia niewidomych, uczyło szacunku i tolerancji dla ich odmienności.

« z 2 »