Wycieczka do Muzeum Wodociągów- Gr. III

17.10.2019


Pięciolatki powitała pani Natalia Konczal, która zaprosiła wszystkich do Hali Pomp. Dzieci obejrzały film opowiadający o historii wodociągów w Bydgoszczy związanej ze sposobami pozyskiwania wody od czasów starożytnych po dzień dzisiejszy. Po obejrzeniu filmu prowadząca pokazała eksponaty znajdujące się w Hali m.in. drewnianą rurę, którą kiedyś płynęła woda, suwnice, dawne zlewy, studnię bez dna. Na zewnątrz przedszkolaki podziwiały, jak duży kran utrzymuje się w powietrzu i leci z niego woda. Bystre oczy dzieci dostrzegły na czym polegają te „czary”. Obejrzały także różne włazy, dawny żuraw kolejowy ze stacji Bydgoszcz Główna służący do nawadniania parowozów, pompy ręczne do wody, dawne poidło dla zwierząt oraz pompę ręczną do wody napędzaną dwoma zespolonymi kołami zamachowymi. Dużą atrakcją było zejście do miejsca, gdzie widać studnię głębinową, z której wydobywana jest woda. Pani Natalia pokazała także urządzenie zwane rurmusem. Jest to koło, które w średniowieczu wydobywało wodę z rzeki Brdy na użytek mieszkańców. Atrakcją było przejście piętrowym kanałem wodno-ściekowym z jednego końca na drugi. Przedszkolaki nie tylko poznały dawne sposoby dostarczania wody, urządzenia służące do tego, ale także dowiedziały się skąd woda bierze się w naszym kranach.

« z 2 »