„Międzyprzedszkolny turniej wiedzy „O bioróżnorodność naszego miasta dbamy…, połączony z konkursem plastycznym „Bydgoska bioróżnorodność naszym skarbem”- Gr. IV

Do realizacji Grantu Ekologicznego zaprosiliśmy dzieci z Przedszkoli nr 33, 59, 68 i 80. Każda przedszkolna drużyna zgłębiała tajniki bioróżnorodności. W quizie wiedzy dzieci rozwiązywały krzyżówkę. Odgadywały przyrodnicze zagadki odszukując związane z nimi fotografie. Odpowiadały na pytania o tematyce ekologicznej wybierając odpowiedź a ,b, lub c. Układały w kolejności cykl rozwoju motyla słuchając czytane  przez nauczyciela treści. Układały rośliny z pociętych części i nazywały je. Słuchały wiersz „Kropki biedronki” i odzwierciedliły jego treść w karcie pracy. Chętni ułożyli wiersz o bioróżnorodności Bydgoszczy, o roślinach, owadach, ptakach, zwierzętach. Dzieci uczestniczące w konkursie plastycznym zaprezentowały własne spostrzeżenia o bogactwie bioróżnorodności w mieście. Wszystkie przedszkolaki, które dzielnie badały tajniki bogactwa ekosystemów i ich ochrony, otrzymały nagrody.

« z 4 »