Spotkanie „Jestem bezpieczny ” ze Strażnikiem Miejskim – Gr. III, IV,V

Przedszkole odwiedził  młodszy inspektor Pan Michał Owczarzak, referent profilaktyki Straży Miejskiej. Tematem spotkania było utrwalenie z dziećmi zasad ruchu drogowego oraz przypomnienie zagadnień dotyczących bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu, w domu oraz na placu zabaw. Gość wytłumaczył dzieciom, jakie mogą być skutki włączania urządzeń elektrycznych oraz zabawy z tabletkami. Wspólnie wszyscy utrwalili zasadę „Gdy rodziców nie ma w domu, nie otwieraj drzwi nikomu”. Następnie zademonstrował , jak prawidło należy zachować się w kontaktach z obcymi ludźmi oraz z psami. Pan strażnik  przypomniał  zasady zachowania się podczas przechodzenia przez jezdnię. Dzieci z dużym zainteresowaniem słuchały rad i wskazówek zaproszonego gościa kształtując postawę rozwagi i ostrożności w różnych sytuacjach. Na pamiątkę otrzymały znaczki odblaskowe.