Zapisy

Nab贸r do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz
na rok szkolny 2021/2022

Zapisy do przedszkola potrwaj膮 od 8 marca 2021r. do 26 marca 2021r.

Wzorem lat ubieg艂ych rekrutacja do przedszkoli i oddzia艂贸w przedszkolnych odb臋dzie si臋 z聽wykorzystaniem
elektronicznego systemu naboru.
System dost臋pny b臋dzie od 4 marca 2021 r. od godz. 12.00 pod adresem: www.bydgoszcz.przedszkola.vnabor.pl

Rejestracja kandydat贸w do przedszkola rozpocznie si臋 w systemie:

od 8 marca 2021 r. od godz. 8.00, a sko艅czy 26 marca 2021 r. o godz. 24.00

Wydrukowany, po wype艂nieniu w systemie wniosek o przyj臋ciu kandydata, podpisany przez obojga rodzic贸w/opiekun贸w prawnych wraz z za艂膮czon膮 dokumentacj膮 opisan膮 poni偶ej w tabeli kryteri贸w naboru, nale偶y dostarczy膰 do przedszkola od godziny 8.00 do godz. 15.00

Szczeg贸艂y rekrutacji opisane s膮 na:
http://www.bydgoszcz.pl/edukacja/nabor-do-przedszkoli-i-placowek-oswiatowych-na-rok-szkolny-20212022/

KRYTERIA NABORU

1) Kryteria ustawowe okre艣lone w art. 131, ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo o艣wiatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.)
– wielodzietno艣膰 rodziny kandydata*,聽
– niepe艂nosprawno艣膰 kandydata,聽
– niepe艂nosprawno艣膰 jednego z rodzic贸w kandydata,聽
– niepe艂nosprawno艣膰 obojga rodzic贸w kandydata,聽
– niepe艂nosprawno艣膰 rodze艅stwa kandydata,聽
– samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,聽
– obj臋cie kandydata piecz膮 zast臋pcz膮
Kryteria te maj膮 jednakow膮 warto艣膰

2) Kryteria samorz膮dowe okre艣lone przez organ prowadz膮cy, Uchwa艂a Nr XLI/854/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 marca 2017 r.

L.p.KryteriaLiczba
punkt贸w
Dokumenty potwierdzaj膮ce spe艂nianie
kryterium
1.Dziecko 6-letnie ubiegaj膮ce si臋
o przyj臋cie do przedszkola
50 W przypadku dziecka z odroczonym obowi膮zkiem szkolnym 鈥 stosowne opinie poradni聽 psychologiczno-pedagogicznej
2.Dziecko, kt贸rego oboje rodzice (opiekunowie prawni) pracuj膮 zawodowo lub studiuj膮 w trybie stacjonarnym 30 Za艣wiadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo za艣wiadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej; za艣wiadczenie uczelni potwierdzaj膮ce nauk臋 w trybie stacjonarnym
3.Dziecko, kt贸rego rodze艅stwo b臋dzie kontynuowa艂o wychowanie przedszkolne w przedszkolu pierwszego wyboru, kt贸rego rodze艅stwo uko艅czy艂o edukacj臋 przedszkoln膮 w przedszkolu pierwszego wyboru10Dotyczy to rodze艅stwa, kt贸re ju偶 ucz臋szcza do Przedszkola nr 16
4.Dziecko, kt贸rego rodzice (opiekunowie prawni) albo rodzic (opiekun prawny) mieszkaj膮/a w Bydgoszczy i rozliczaj膮/a podatek dochodowy od os贸b fizycznych w Urz臋dzie Skarbowym w  Bydgoszczy 5 O艣wiadczenie wed艂ug wzoru okre艣lonego w za艂膮czniku nr 1 do uchwa艂y Rady Miasta Bydgoszczy NR XLI/854/17
5. Dziecko, kt贸rego rodzice (opiekunowie prawni) korzystaj膮 z pomocy O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej 2 Za艣wiadczenie wydane przez OPS
6.Dziecko z rodziny obj臋tej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny 2 Orzeczenie s膮du rodzinnego ustanawiaj膮ce nadz贸r kuratora lub jego kopia, lub za艣wiadczenie wydane przez o艣rodek pomocy  spo艂ecznej o obj臋ciu rodziny wsparciem asystenta

*Wielodzietno艣膰 rodziny – nale偶y przez to rozumie膰 rodzin臋 wychowuj膮c膮 troje i wi臋cej dzieci (art. 4 pkt 42 ustawy Prawo o艣wiatowe).