Międzyprzedszkolny quiz wiedzy „Woda to nasz skarb którego trzeba strzec”

Pani Dyrektor Elżbieta Sergot serdecznie powitała dzieci i nauczycielki z przedszkoli nr: 16, 33,59,80. Przedszkolaki obejrzały film edukacyjny pt. „Szanuj wodę ratuj przyrodę”. Na jego podstawie odpowiadały na pytania. Przy pomocy odpowiedniego koloru wskazywały, czy zadane przez prowadzącą pytanie jest prawdą, czy fałszem. W kolejnych zadaniach dzieci układały w jedną całość ilustracje przedstawiające rośliny hydrofitowe. Rozpoznawały za pomocą dotyku ściółki mające wpływ na zatrzymywanie wody w glebie. Rysowały drogę kropli deszczu do beczki. Po odsłoniętym fragmencie obrazka rozpoznawały miejsca, które mają wpływ na zatrzymywanie wody w mieście. Odszyfrowywały hasło: „Woda to skarb”. Wszystkie dzieci wykazały się dużą wiedzą na temat sposobów zapobiegania suszy i zatrzymywania wody w środowisku. Quiz uświetniły występy taneczne dzieci z P-16 i P-33 oraz wokalne dzieci z P-59 i P-80. Jury po podliczeniu głosów stwierdziło, że wszystkie przedszkolaki zdobyły taką samą ilość punktów. Pani Dyrektor pogratulowała wszystkim dużego zaangażowania i wiedzy podczas rozwiązywania zadań. Podziękowała pani Izie za przygotowanie i poprowadzenie spotkania oraz pozostałym nauczycielkom za przygotowanie dzieci. Wręczyła dyplomy i nagrody przedszkolakom, które wykonały pracę plastyczną na konkurs oraz pozostałym biorącym udział w spotkaniu. Zaproszone dzieci przed powrotem do swoich przedszkoli zostały poczęstowane ciasteczkami i sokami.

« z 3 »