O przedszkolu

Przedszkole Nr 16 powstało w 1954 roku w dzielnicy Osiedle Leśne i niezmiennie funkcjonuje  jako publiczna placówka oświatowo-wychowawcza do dnia dzisiejszego.

Zlokalizowane jest w dwukondygnacyjnym budynku z pięcioma salami zabaw. Wszystkie sale są przestronne, funkcjonalne, słoneczne, kolorowe, zapewniające dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki. Wyposażenie sal sprzyja osiąganiu celów kształcenia i wychowania.

Obok budynku roztacza się duży plac zabaw zagospodarowany
w różnorodne gatunki drzew i krzewów, wyposażany w zestawy sportowego sprzętu ekologicznego.

Dzięki temu, że budynek Naszego Przedszkola otoczony jest blokami mieszkalnymi na obrzeżu miasta oraz położony jest w pobliżu kompleksu leśnego,  zapewnia on dogodną i bezpieczną  realizację  zadań  statutowych, sprzyja realizacji treści prozdrowotnych i działań z zakresu ekologii.

Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy z dniem 31 sierpnia następnego roku.

•    Przedszkole czynne jest od godziny 6.00 do 16.30 przez cały rok z przerwą wakacyjną ustaloną przez organ prowadzący – Miasto Bydgoszcz.

•    Do Przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat (samodzielne w zakresie samoobsługi, zgłaszające podstawowe potrzeby fizjologiczne).

•    Przedszkole liczy 5 oddziałów. O przydziale do oddziału decyduje: wiek, potrzeby emocjonalno-rozwojowe dziecka, zainteresowania, zdolności

•    Do każdego oddziału uczęszcza 25 dzieci.

Dyrektorem przedszkola jest mgr Elżbieta Sergot, legitymująca się wykształceniem pedagogicznym o specjalności wychowanie przedszkolne z nauczaniem początkowym, studiami podyplomowymi z zakresu edukacji przedszkolnej i terapii dziecka oraz organizacji i zarządzania oświatą.

Nasze wesołe Przedszkole Nr 16 otrzymało szereg dyplomów i wyróżnień przez wiele lat swojego istnienia. W zakładce „Nasze osiągnięcia” możecie zobaczyć część z tych, które zdobyliśmy w ostatnich latach.