Regulamin

Regulamin Przedszkola Publicznego Nr 16 w Bydgoszczy


Przedszkole realizuje cele i zadania wynikaj膮ce z ustawy o systemie o艣wiaty i wydanych na jej podstawie akt贸w wykonawczych:

– Umo偶liwia wszechstronne wychowanie dzieci przez 艣wiadome kierowanie ich rozwojem;
– Kszta艂tuje 艣rodowisko wychowawcze sprzyjaj膮ce realizacji cel贸w i zada艅 okre艣lonych w ustawie, stosownie do warunk贸w   panuj膮cych w plac贸wce i do wieku wychowank贸w;
– Sprawuje opiek臋 nad dzie膰mi odpowiednio do ich potrzeb oraz mo偶liwo艣ci plac贸wki;
– Wsp贸艂dzia艂a z rodzin膮 pomagaj膮c jej w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki szkolnej;
– Udziela dzieciom pomocy pedagogicznej i psychologicznej;
– Umo偶liwia rozwijanie dzieci臋cych zainteresowa艅 plastycznych, technicznych, przyrodniczych, muzycznych i aktywno艣ci   tw贸rczej.

Obowi膮zki rodzic贸w

– Wsp贸艂dzia艂anie w relacjach  dom – przedszkole  w  celu  ujednolicenia  oddzia艂ywa艅 wychowawczych;
– Interesowanie si臋 tre艣ci膮 pracy przedszkola poprzez:  
鈥 branie udzia艂u w og贸lnych i grupowych zebraniach, zaj臋ciach otwartych, uroczysto艣ciach, imprezach  okoliczno艣ciowych,
     鈥 zapoznawanie si臋 z tre艣ci膮 og艂osze艅 i komunikat贸w umieszczonych w k膮ciku dla rodzic贸w,
     鈥 w艂膮czanie si臋 do realizacji przedszkolnego programu dydaktyczno-wychowawczego,
     鈥 pomaganie w ulepszaniu warunk贸w pracy przedszkola;
– Przestrzeganie rozk艂adu dnia i zarz膮dze艅 dyrektora przedszkola:
     鈥 punktualne przyprowadzanie dziecka do przedszkola do godz. 8.20 i odbieranie do godziny 16.30 przez osoby doros艂e,
     鈥 przyprowadzanie  dzieci  czystych  i  zdrowych,
     鈥 zaopatrzenie dziecka w niezb臋dne przybory do zaj臋膰, wg aktualnych potrzeb przedszkola zwi膮zanych z realizacj膮 programu nauczania i wychowania,
     鈥 dokonywanie  op艂at  zgodnie z zawart膮 „Umow膮 o korzystanie z us艂ug przedszkola”.

Uprawnienia rodzic贸w

Rodzice maj膮 prawo do:
– Znajomo艣ci zada艅 wynikaj膮cych z rocznego planu przedszkola i plan贸w miesi臋cznych w oddziale;
– Uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju.

Rada Rodzic贸w mo偶e wyst臋powa膰 do Rady Pedagogicznej i dyrektora z wnioskami i opiniami dotycz膮cymi wszystkich spraw przedszkola.

Prosimy o przestrzeganie ustale艅 zawartych w Regulaminie, co u艂atwi sprawne funkcjonowanie plac贸wki i pog艂臋bi wsp贸艂prac臋 z rodzicami dzieci, kt贸rych dobro jest priorytetem w naszej pracy.