Informacje dla rodziców


PROCEDURY w Przedszkolu Nr 16 w czasie epidemii wirusa SARS-Cov-2

24 sierpnia 2020


 1. Procedura przyprowadzania i odbioru dziecka z Przedszkola- Zał. nr1
 2. Procedura mycia i dezynfekcji  zabawek, pomieszczeń i urządzeń- Zał.Nr2
 3. Procedura spożywania posiłków – Zał.Nr3
 4. Procedura korzystania z placu zabaw – Zał.Nr4
 5. Procedura szybkiej komunikacji z rodzicami w czasie epidemii wirusa – Zał.Nr5
 6. Procedura pobytu w Przedszkolu – Zał.Nr6
 7. Procedura przyjmowania osób trzecich w placówce – Zał.Nr 7

Procedura-przyprowadzania-i-odbioru-dziecka-z-Przedszkola-zał.-nr-1PobierzProcedura-mycia-i-dezynfekcji-zabawek-pomieszczeń-i-urządzeń-zał.-nr-2PobierzProcedura-spożywania-posiłków-zał.-nr-3PobierzProcedura-korzystania-z-placu-zabaw-zał.-nr-4PobierzProcedura-szybkiej-komunikacji-z-rodzicami-w-czasie-epidemii-wirusa-zał.-nr-5PobierzProcedura-pobytu-w-Przedszkolu-zał.-nr-6PobierzProcedura-przyjmowania-osób-trzecich-w-placówce-zał.-nr-7Pobierz


PRACA PRZEDSZKOLA nr 16 od 1 września 2020r.

20 sierpnia 2020


Przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola w dniu 1 września 2020 r. wszyscy rodzice zobowiązani są do dostarczenia podpisanego odręcznie OŚWIADCZENIA, które jest w załączeniu.

OŚWIADCZENIE należy przesłać w okresie od dnia 26 sierpnia do dnia 28 sierpnia 2020r  na  pocztą e-mail przedszkola p16@edu.bydgoszcz.pl

Oświadczenia nie składają rodzice dla tego dziecka , które w miesiącu sierpniu 2020 r. uczęszcza do przedszkola.

Wszyscy rodzice zobowiązani są do zapoznania się z „PROCEDURAMI w Przedszkolu nr 16 w czasie epidemii wirusa SARS-COV-2” zamieszczonymi na stronie internetowej przedszkola dostępnej pod adresem  http://pnr16.e-lider.plOświadczenia-rodzica-przed-przyjściem-dziecka-do-przedszkola-dnia-01.09.2020Pobierz


PROCEDURY w Przedszkolu Nr 16 w czasie epidemii wirusa SARS-Cov-2

14 maja 2020


 1. Procedura przyprowadzania i odbioru dziecka z Przedszkola – Zał. Nr1
 2. Procedura mycia i dezynfekcji  zabawek, pomieszczeń i urządzeń – Zał. Nr 2
 3. Procedura spożywania posiłków – Zał. Nr 3
 4. Procedura korzystania z placu zabaw – Zał. Nr 4
 5. Procedura szybkiej komunikacji z rodzicami w czasie epidemii wirusa – Zał. Nr 5
 6. Procedura pobytu w Przedszkolu – Zał. Nr 6

Procedura-przyprowadzania-i-odbioru-dziecka-z-Przedszkola-Zał.-Nr-1PobierzProcedura-mycia-i-dezynfekcji-zabawek-pomieszczeń-i-urządzeń-Zał.-Nr-2PobierzProcedura-spożywania-posiłków-Zał.-Nr-3PobierzProcedura-korzystania-z-placu-zabaw-Zał.-Nr-4PobierzProcedura-szybkiej-komunikacji-z-rodzicami-w-czasie-epidemii-wirusa-PobierzProcedura-pobytu-w-Przedszkolu-Zał.-Nr-6Pobierz