Deklaracja dost臋pno艣ci

Deklaracja dost臋pno艣ci


Przedszkole nr 16 zobowi膮zuje si臋 zapewni膰 dost臋pno艣膰 swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dost臋pno艣ci cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiot贸w publicznych. O艣wiadczenie w sprawie dost臋pno艣ci ma zastosowanie do strony BIP.  

Data publikacji strony internetowej: 2010-10-01.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-09-06.

Strona internetowa jest cz臋艣ciowo zgodna z ustaw膮 z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dost臋pno艣ci cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiot贸w publicznych z powodu niezgodno艣ci lub wy艂膮cze艅 wymienionych poni偶ej.

 1. Linki w serwisie otwieraj膮 si臋 w tym samym oknie, jednak z uwagi na pewne ograniczenia systemowe mog膮 si臋 zdarzy膰 sytuacje, w kt贸rych b臋d膮 si臋 one otwiera艂y w nowym oknie nie informuj膮c o tym u偶ytkownika,
 2. Brak opis贸w zdj臋膰, tekstu alternatywnego dla czytnik贸w obs艂ugiwanych przez osoby niepe艂nosprawne,
 3. Brak mo偶liwo艣ci zmiany rozmiaru tekstu,
 4. Mog膮 si臋 zdarzy膰 sytuacje, 偶e pewne dokumenty opublikowane na stronie s膮 niedost臋pne z uwagi na fakt, 偶e:
  • pochodz膮 z r贸偶nych 藕r贸de艂,
  • opublikowane zosta艂y w oparciu o zasady przyj臋te w innej instytucji,
  • posiadaj膮 struktur臋, w kt贸r膮 nie ma mo偶liwo艣ci ingerencji 鈥 np. skany dokument贸w,
  • opublikowane zosta艂y przed wej艣ciem w 偶ycie ustawy o dost臋pno艣ci cyfrowej,
  • administratorzy/redaktorzy dok艂adaj膮 wszelkich stara艅 aby dane zamieszczone na stronie by艂y zrozumia艂e oraz formatowane w spos贸b zgodny z zasadami dost臋pno艣ci.

Deklaracj臋 sporz膮dzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

O艣wiadczenie sporz膮dzono dnia: 2020-09-21

Na stronie internetowej mo偶na u偶ywa膰 standardowych skr贸t贸w klawiaturowych przegl膮darki.


Dane teleadresowe podmiotu publicznego

Przedszkole nr 16u
ul. Bukowa 3
85-625 Bydgoszcz
tel. 52 372 15 51
e-mail: p16@edu.bydgoszcz.pl

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W  przypadku problem贸w z dost臋pno艣ci膮 strony internetowej prosimy o kontakt. Osob膮 odpowiedzialn膮 jest El偶bieta Sergot, p16@edu.bydgoszcz.pl Kontaktowa膰 mo偶na si臋 r贸wnie偶 dzwoni膮c na numer telefonu: 52 372 15 51. T膮 sam膮 drog膮 mo偶na sk艂ada膰 wnioski o udost臋pnienie informacji niedost臋pnej oraz sk艂ada膰 skargi na brak zapewnienia dost臋pno艣ci.

Ka偶dy ma prawo do wyst膮pienia z 偶膮daniem zapewnienia dost臋pno艣ci cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiego艣 ich elementu. Mo偶na tak偶e za偶膮da膰 udost臋pnienia informacji za pomoc膮 alternatywnego sposobu dost臋pu, na przyk艂ad przez odczytanie niedost臋pnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawarto艣ci filmu bez audiodeskrypcji itp. 呕膮danie powinno zawiera膰 dane osoby zg艂aszaj膮cej 偶膮danie, wskazanie, o kt贸r膮 stron臋 internetow膮 lub aplikacj臋 mobiln膮 chodzi oraz spos贸b kontaktu. Je偶eli osoba 偶膮daj膮ca zg艂asza potrzeb臋 otrzymania informacji za pomoc膮 alternatywnego sposobu dost臋pu, powinna tak偶e okre艣li膰 dogodny dla niej spos贸b przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizowa膰 偶膮danie niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w ci膮gu 7 dni od dnia wyst膮pienia z 偶膮daniem. Je偶eli dotrzymanie tego terminu nie jest mo偶liwe, podmiot publiczny niezw艂ocznie informuje o tym wnosz膮cego 偶膮danie, kiedy realizacja 偶膮dania b臋dzie mo偶liwa, przy czym termin ten nie mo偶e by膰 d艂u偶szy ni偶 2 miesi膮ce od dnia wyst膮pienia z 偶膮daniem. Je偶eli zapewnienie dost臋pno艣ci cyfrowej nie jest mo偶liwe, podmiot publiczny mo偶e zaproponowa膰 alternatywny spos贸b dost臋pu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odm贸wi realizacji 偶膮dania zapewnienia dost臋pno艣ci lub alternatywnego sposobu dost臋pu do informacji, wnosz膮cy 偶膮danie mo偶ne z艂o偶y膰 skarg臋 w sprawie zapewniana dost臋pno艣ci cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wy偶ej procedury mo偶na tak偶e z艂o偶y膰 wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.  

Dost臋pno艣膰 architektoniczna

 1. Budynek przedszkola jest 2 kondygnacyjny.
 2. Wchodz膮c do budynku nale偶y pokona膰 3 stopnie oraz g艂贸wne drzwi wej艣ciowe otwierane r臋cznie.
 3. Wej艣cie bez podjazdu i windy.
 4. Budynek nie jest dostosowany dla os贸b niepe艂nosprawnych.
 5. Parter dost臋pny. Brak mo偶liwo艣ci dotarcia na pi臋tro ze wzgl臋du na schody.
 6. Brak miejsc parkingowych. Parkowanie jedynie przy osiedlowych  ulicach.
 7. W budynku nie ma pochylni, platform, informacji g艂osowych, p臋tli indukcyjnych itp.
 8. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wej艣ciu g艂贸wnym s膮 pracownicy obs艂ugi.
 9. Istnieje mo偶liwo艣膰 wst臋pu z psem asystuj膮cym w strefie rodzica/ interesanta.
 10. Brak mo偶liwo艣ci skorzystania z t艂umacza j臋zyka migowego na miejscu lub online.
 11. Ubikacja niedostosowana dla niepe艂nosprawnych na w贸zku.
Aplikacje mobilne:

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.