NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0 NA LATA 2021-2025

Z ogromną radością informujemy, że Przedszkole nr 16 w Bydgoszczy otrzymało wsparcie finansowe w łącznej kwocie 3750,00 zł na realizację Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych i realizację działań promujących czytelnictwo.

„Wpływ czytelnictwa na rozwój dziecka”

„Czytanie książek to najlepsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”

                                                                                                                                      W. Szymborska

            Czytelnictwo to ważna sfera w życiu dziecka. Rozwija wrażliwość estetyczną, wpływa na rozwój intelektualny, kształtuje wyobraźnię i postawę twórczą, rozwija życie emocjonalne, ma doniosłe znaczenie w dziedzinie wychowania społecznego. Czytanie dziecku wpływa na poziom rozwoju mowy, a także rozwój procesów poznawczych, myślenia i emocjonalnej osobowości. Dzieci łatwo przejmują wzory zachowań od literackich ulubieńców, wiec książka może spełniać ważną rolę w wychowaniu. Książka zaspokaja dziecięce potrzeby estetyczne, dostarcza wzory zachowań, pozwala identyfikować się z bohaterem, dostarcza informacje o świecie zewnętrznym,  o akceptacji społecznej.  

Czytanie:

  • daje dziecku wiedzę o sobie i otaczającym go świecie,
  • kształci mowę, myślenie, ćwiczy pamięć i uwagę.
  • pomaga oswoić trudne tematy i pokonywać lęki,
  • daje nowe wzory osobowe oraz wskazówki, jak postępować w nieznanych dotąd sytuacjach,
  • pomaga poznać, nazwać i wyrażać emocje, pokazuje, jak sobie z nimi radzić,
  • uczy rozróżniać świat zewnętrzny od świata odczuć i wrażeń,
  • jest dla dziecka czasem relaksu, pozwalającym na odreagowanie emocji,
  • rozwija kreatywność i wyobraźnię,
  • rozwija zainteresowanie słowem pisanym oraz rozbudza w dziecku gotowość do nauki samodzielnego czytania,
  • jest świetnym pretekstem do rozmowy i wyprawy w miejsca związane z jej tematem.

Czytanie  ma  nieoceniony  udział  w  rozwoju  osobowości,  pomaga  utrzymywać  równowagę  emocjonalną,  chroni  przed  negatywnymi  skutkami  przeżywanych  emocji.
Lektura  książek,  razem  z  rodzicem  rozbudza  i  kształtuje  wrażliwość  emocjonalną  dziecka,  daje  wewnętrzną  siłę  do  radzenia  sobie  z  trudnościami  i  regulowania  własnych  emocji.
Literatura dla dzieci może dostarczać wiedzy w różnym zakresie. Ukazywać piękno ojczystego kraju, wzbudzać zainteresowanie przyrodą, wzbogacać zabawy i zajęcia związane z nauką (np. pojęcia matematyczne), pokazywać wzory dobrego zachowania, kształcić podstawowe nawyki zdrowotne (np. mycie rąk, zębów, spożywanie zdrowych potraw, uprawianie sportu). Od treści wybranego utworu zależy, jakie wartości wnosi książka w świat dziecka. Dobór tych treści zależy z kolei od wieku i zainteresowań dziecka i naszych zamierzeń wychowawczych.
Dzieci są tak chłonnymi odbiorcami literatury i łatwo przejmują wzory zachowań od swoich literackich ulubieńców. Wpływają na to właściwości rozwojowe charakterystyczne dla wieku dziecięcego. Zapotrzebowanie na wzory zachowań, skłonność do naśladownictwa i duża wrażliwość emocjonalna.
Ogromna jest rola domu we wszczepieniu zamiłowania do czytelnictwa. Potrzebę kontaktu z książką dziecko wynosi z domu. Jeśli od najmłodszych lat uda nam się ukształtować pozytywny stosunek do czytania, będzie on procentował w całym późniejszym życiu. Im bliższe są dziecku i zrozumiałe dla niego czytane treści, tym łatwiej do niego trafiają. Czytanie dziecku wpływa nie tylko o jego wiedzę, ale również na pewne  właściwości charakteru, przyswajanie preferowanych wartości i postaw.
Książka może stać się płaszczyzną kontaktu i porozumienia między pokoleniami. Podczas wspólnego czytania o pewnych problemach, sytuacjach, bohaterach może dojść do współodczuwania, wspólnej zabawy czy śmiechu z jakiejś zabawnej sytuacji, a nawet wspólnego rozwiązywania problemów. Przykładem książek, które się do tego nadają, mogą być, np. Kubuś Puchatek, Muminki, Dzieci z Bullerbyn, Mały Książę, Alicja w krainie czarów oraz inne pozycje pisane o dzieciach, jednak lubiane też przez dorosłych.
Dzięki czytelnictwu rozwija się wrażliwość estetyczna dziecka, co pozwala mu otworzyć się na wartości, które niesie ze sobą literatura. Czytanie książek wpływa na rozwój intelektualny, Kształtuje również wyobraźnię i postawę twórczą dziecka.