Z życia przedszkola...

Wigilijny Poranek Gr. I-V

Odświętne stroje całej społeczności przedszkola podkreślały rangę tego dnia. Okolicznościowe występy artystyczne dzieci uświadomiły wszystkim zbliżające się dużymi krokami Boże Narodzenie. Trzylatki […]