Międzyprzedszkolny quiz wiedzy w ramach Grantu Ekologicznego

W Międzyprzedszkolnym quizie wiedzy połączonym z prezentacjami  recytatorsko-wokalnymi i konkursem plastycznym  „Zwierzęta w mieście chronimy – jak się wobec nich zachować wiemy” zorganizowanym przez Przedszkole nr 16 wzięły udział dzieci z Przedszkoli nr 33, 59, 68 i 80. Wykonując różne zadania wykazywały się wiedzą na temat zwierząt mieszkających w naszym mieście i ich ochrony. Odkodowały hasło  quizu. Prowadziły biedronkę do listka zgodnie z kodem. Odszukiwały obrazki pasujące do leśnej ilustracji i naklejały je na niej. Rozwiązywały zagadki o zwierzętach. Za każdą rozwiązaną zagadkę zespół otrzymywał puzzel i w ten sposób ułożył w całość obrazek jeża.  Odnajdywały i zaznaczały 8 różnic między obrazkami rozróżniając i nazywając mieszkańców miasta.  Rozwiązywały rebusy, a hasło nazwy zwierzęcia układały z alfabetu ruchomego. Łączyły różnymi kolorami cienie ze zwierzątkami. Każda placówka ułożyła wierszyk pt. „Zwierzęta w mieście”, a w konkursie plastycznym nt. „Chronimy zwierzęta w mieście” autorzy  przedstawili owady, ptaki, ssaki zamieszkujących nasze  miasto ukazując właściwe zachowania wobec nich.

« z 3 »