Zajęcia edukacyjne ze studentkami Collegium Medicum UMK – Gr. V

Studentki wytłumaczyły dzieciom, kim jest osoba niedosłysząca. Zaprezentowały sposób, w jaki  porozumiewają się takie osoby. Przedszkolaki poznały niektóre słowa w języku migowym m.in: zwroty grzecznościowe, nazwy członków rodziny, nazwy wybranych zwierząt oraz proste zdania.  Powtarzały mimikę i gesty zaprezentowane przez studentki rozumiejąc przy tym ich znaczenie dzięki umiejętnie przekazanym instrukcjom i treściom na obrazkach. Dzieci przejawiały duże zaangażowanie i śmiałość podczas zajęć. Chętnie podejmowały próby komunikacji w języku  migowym z naszymi gośćmi.